Up-track First Train Last Train
Yushuzhuang 05:10 22:38
Kandan 05:12 22:40
Fufengqiao 05:14 22:43
Fengtai Nanlu 05:17 22:45
Fengtai Railway Station 05:20 22:48
Dongguantou Nan (S) 05:23 22:51
Honglian Nanlu 05:28 22:56
Daguanying 05:31  22:59 
Muxidi 05:34 23:02
Yuyuantan Park East Gate 05:36 23:04
Ganjia Kou 05:38 23:06
Erligou 05:40 23:08
National Library 05:43 23:11
Wanshou Si 05:46 23:14
Suzhou Qiao 05:49 23:17
Wanquanhe Qiao 05:53 23:22
Xi Yuan 05:57 23:25
Nongda Nanlu 06:01 23:29
Malianwa 06:04 23:32
Xibeiwang 06:07 23:35
Yongfeng Nan(S) 06:11 23:39
Yongfeng 06:14 23:42
Tundian 06:17 23:45
Daoxianghu Lu 06:20 23:49
Wenyang Lu 06:24 23:52
Bei'anhe -- --
Down-track First Train Last Train
Bei'anhe 05:15 22:32
Wenyang Lu 05:17 22:34
Daoxianghu Lu 05:21 22:38
Tundian 05:25 22:42
Yongfeng 05:28 22:45
Yongfeng Nan(S) 05:31 22:48
Xibeiwang 05:34 22:51
Malianwa  05:38 22:55
Nongda Nanlu  05:40 22:57
Xi Yuan  05:44 23:01
Wanquanhe Qiao  05:48
23:05
Suzhou Qiao  05:53 23:10
Wanshou Si  05:55 23:12
National Library  05:58 23:15
Erligou  06:01 23:18
Ganjia Kou  06:04 23:21
Yuyuantan Park East Gate  06:06 23:23
Muxidi  06:08 23:25
Daguanying  06:11 23:28
Honglian Nanlu  06:14 23:31
Dongguantou Nan (S)  06:19 23:36
Fengtai Railway Station  06:22 23:39
Fengtai Nanlu  06:24 23:41
Fufengqiao  06:27 23:44
Kandan  06:29 23:46
Yushuzhuang  -- --