Up-track First Train Last Train
Zhangguozhuang 04:55 22:42
Garden Expo Park 04:56 22:43
Dawayao 05:02 22:48
Guozhuangzi 05:04 22:51
Dajing 05:07 22:54
Qilizhuang 05:10 22:57
Xiju 05:12 22:59
Dongguantou 05:15 23:01
Lize Shangwuqu 05:17 23:03
Caihuying 05:20 23:05
Xitieying 05:22 23:08
Jingfengmen 05:24 23:10
Beijing South Railway Station 05:27 23:12
Yongdingmenwai 05:30 23:16
Jingtai 05:32 23:18
Puhuangyu 05:35 23:20
Fangzhuang 05:37 23:23
Shilihe 05:40 23:25
Beijing Univ. of Tech. West Gate 05:44 23:29
Pingle Yuan 05:46 23:32
Jiulongshan 05:48 23:34
Dawang Lu 05:51 23:36
Jintai Lu 05:55 23:39
Chaoyang Park 05:57 23:42
Zaoying 05:59 23:44
Dongfeng Beiqiao 06:03 23:47
Jiangtai 06:05 23:50
Wangjing Nan(S) 06:09 23:53
Futong 06:11 23:55
Wangjing 06:13 23:57
Donghuqu 06:16 次日00:00
Laiguangying 06:18 次日00:02
Shan'gezhuang -- --
Down-track First Train Last Train
Shan'gezhuang 04:55 22:42
Laiguangying 04:57 22:44
Donghuqu 04:59 22:46
Wangjing 05:01 22:48
Futong 05:03 22:50
Wangjing Nan(S) 05:06 22:52
Jiangtai 05:09 22:55
Dongfeng Beiqiao 05:12 22:58
Zaoying 05:15 23:01
Chaoyang Park 05:17 23:03
Jintai Lu 05:19 23:05
Dawang Lu 05:23 23:08
Jiulongshan 05:26 23:11
Pingle Yuan 05:28 23:13
Beijing Univ. of Tech. West Gate 05:30 23:16
Shilihe 05:34 23:19
Fangzhuang 05:37 23:22
Puhuangyu 05:39 23:25
Jingtai 05:41 23:27
Yongdingmenwai 05:44 23:29
Beijing South Railway Station 05:47 23:33
Jingfengmen 05:51 23:35
Xitieying 05:54 23:37
Caihuying 05:56 23:40
Lize Shangwuqu 05:58 23:41
Dongguantou 06:00 23:43
Xiju 05:45 23:46
Qilizhuang 05:46 23:48
Dajing 05:49 23:51
Guozhuangzi 05:52 23:54
Dawayao 05:54 23:56
Garden Expo Park 05:59 次日00:01
Zhangguozhuang -- --